Działacz

Od lat wierzę, że by coś zmienić musimy zacząć od siebie i skupić się na problemach, które pojawiają się na różnych płaszczyznach naszego życia.
W tym celu stworzyłam Stowarzyszenie Freeway. Jesteśmy organizacją, która działa głównie na czterech płaszczyznach:
promowaniu idei wolności i równości, wspieraniu, szkoleniu i promowaniu artystów (szczególnie tancerzy), wspieraniu i promowaniu niezależności i przedsiębiorczości kobiet, promowaniu postaw proprzedsiębiorczych w społeczeństwie.
Główne cele stowarzyszenia realizujemy poprzez różnorodne inicjatywy m.in.:
tworzenie wideoklipów tanecznych promujących nasze wartości
(Glory – 2015 r., Freedom – 2016 r., Human – 2017 r., Aż Kobieta – 2019 r.) coroczna (od 2017 r.) organizacja zawodów tanecznych Street Noise współtworzenie portalu biznesowego Aż Kobieta (od 2018 r.) i promowanie kobiet biznesu tworzenie spektakli tanecznych (Errare Humanum Est – 2015 r., Aż Kobieta – 2018 r.) organizacja konferencji biznesowej Aż i Tylko Kobieta (2020 r.) promowanie tancerzy i artystów na naszych portalach
szkolenie artystów z zakresu biznesu, przedsiębiorczości i promowania swojego wizerunku.

Projekty &

praca